Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:23:23
- Gerçekten ne diyeceðimi
bilemiyorum, müteþekkiriz.t

1:23:27
- Eminim Seabiscuit de müteþekkirdir ama...a
1:23:30
... halk içinde biraz utangaç oluyor.š
1:23:36
- Sanýrým...
1:23:39
- Bugun buradasýnýz çünkü...Ì
1:23:42
...bu vageçmeyen bir at.Í
1:23:45
- Burun farkýyla yenilse bile.“
1:23:53
- Ama herkes birkaç yarýþ kaybedebilir.@
1:23:56
- Dövüþmek yerine
bavulunuzu alýp gider misiniz?u

1:24:05
- Doðru. Þimdi...
1:24:07
- Baþabaþ bir yarýþ izlemek istiyor musunuz?k
1:24:12
- Bu genç adamý o atýn üstünde
görmek istiyor musunuz?d

1:24:25
- Biscuit yolda. Baþabaþ yarýþ olacak mý?
1:24:32
- Neden korktuklarýný anlayamýyorum...“
1:24:35
- Atýmýz çok küçük, Jokeyimiz çok büyük.-
1:24:38
- Eðiticimiz çok yaþlý...ñ
1:24:41
- Ve ben de farký anlamayacak kadar deliyim.a
1:24:46
- Neden bizimle yarýþmýyorlar?“
1:24:59
- Bayanlar baylar insanlýk için üzülüyorum...þ

Önceki.
sonraki.