Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:25:02
- Hayatlarýnýn karþýlaþmasýný izlemek
isteyen yüzlerce surat görüyorum.

1:25:06
- Soðukta, rüzgarda buraya gelmiþler.R
1:25:10
- Bu soðuk Ekim gecesindeÌ
1:25:12
- Birine yaklaþayýmda kendiniz duyun.r
1:25:15
- Afedersiniz, bayan, bayan...—
1:25:18
- Bu gece üç çocuðunuzla sizi buraya...@
1:25:21
...getiren þey nedir?
1:25:24
- Baþa baþ bir yarýþ izlemek istiyoruz.@
1:25:31
- Bence Bay Riddle bu ülkenin
ne istediðini duymasý gerek.e

1:25:35
- Yarýþ! Yarýþ! Yarýþ!
1:25:46
- Benim koþullarýmla olacak.b
1:25:49
- Ýstediðin koþulda.
1:25:55
- Zil kullanacaðýz, baþka zýmbýrtý istemem.m
1:26:01
- Baþlama zili mi diyorsun?M
1:26:04
- Ýyi.
1:26:05
- Kendi evimde olacak.
1:26:09
- Tartýþmasýz.
1:26:12
- Ýyi bir yarýþ olacaða benzer.@
1:26:15
- Eminim rahat edeceksiniz Bay Howard.š
1:26:28
- Tanrým.
1:26:29
- At olmak isterdim.
1:26:31
- Neredeyse o kadar büyüksün.R
1:26:35
- Çok komik.
1:26:37
- Daha önce böyle kokan ahýr görmedim.›
1:26:40
- Oldukça fazla deodorant harcamýþ olmalýlar.s
1:26:43
- Ama gene de iþe yaramazlar.Š
1:26:49
- Ama öyleler.

Önceki.
sonraki.