Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:26:01
- Baþlama zili mi diyorsun?M
1:26:04
- Ýyi.
1:26:05
- Kendi evimde olacak.
1:26:09
- Tartýþmasýz.
1:26:12
- Ýyi bir yarýþ olacaða benzer.@
1:26:15
- Eminim rahat edeceksiniz Bay Howard.š
1:26:28
- Tanrým.
1:26:29
- At olmak isterdim.
1:26:31
- Neredeyse o kadar büyüksün.R
1:26:35
- Çok komik.
1:26:37
- Daha önce böyle kokan ahýr görmedim.›
1:26:40
- Oldukça fazla deodorant harcamýþ olmalýlar.s
1:26:43
- Ama gene de iþe yaramazlar.Š
1:26:49
- Ama öyleler.
1:27:01
War Admiral!in özel ahýrý.Ò
1:27:07
- Þuradaki olmalý.
1:27:10
- Hayýr, o çok küçük.
1:27:18
- Ýþte bu o.
1:27:21
- Tanrým.
1:27:30
- Bu atý nasýl besliyorlar?Ì
1:27:44
- Onu yeniden eðitmeliyiz.
- Buna gerek olmamýþtý.a

1:27:47
- Biliyorum ama ilk onun
çýkmasýný saðlamalýyýz.

1:27:53
- Eðer bu canavar önce çýkarsa
onu asla yakalayamayýz.r

1:27:58
- Ne onu yeniden mi eðiteceðiz?@

Önceki.
sonraki.