I Heart Huckabees
Преглед.
за.
за.
следващата.

:52:03
В книгата посочен ли е някакъв метод
за всичко това?

:52:06
Нещата са написани съвсем простичко.
Просто ги приеми такива каквито са.

:52:09
Няма абсолютно нищо.
Няма одеала, няма преобразувания,

:52:12
няма никакви такива глупости.
:52:15
Съвпадението ми не означава нищо, нали?
- Просто се замисли.

:52:17
Предал ли си самият себе си?
- Хей, един момент!

:52:19
Какво правим тук?
Не искам да влизам в тази сграда! Спри!

:52:22
Отиди с нея, Албърт!
:52:31
Това е за теб.
- Благодаря ви.

:52:36
Хей, кой ти даде това?
- Не! Стой далеч от мен. Не искам да говоря с теб!

:52:40
Благодаря, Стивън.
:52:47
Не те очаквахме.
- Къде е тя?

:52:49
Кой къде е?
- Катерин.

:52:51
Коя е Катерин?
- Жената, която ме докара до тук. Къде е?

:52:53
Не знам за какво говориш.
:52:56
Пак се започва!
Какво става?

:52:58
Просто разговарям със сина ти.
- Обидил ли си с нещо майка си?

:53:02
Не!
- Защо тогава не се разбираш с нея?

:53:04
Как върви поезията ти, скъпи?
- Уволниха ме заради нея.

:53:07
Както казват,
поет къща не храни.

:53:09
Скъпа, какво си направила,
по дяволите?

:53:11
Нищо не съм направила.
- Глупости! Радиото беше настроено!

:53:15
Бях нагласил таймера!
-Ще ме оставиш ли да поговоря със сина си?!

:53:18
Искам да му покажа статия, което написах.
Огромна е, виждаш ли?

:53:22
Страхотна е, мамо. Виждам я много ясно.
- Та ти дори още не си я видял!

:53:26
Защо не ме оставиш да довърша?
- Оправих радиото. Стой далеч от него.

:53:28
Тук не е ли много задушно?
Чуйте това.

:53:39
Определено се налага да поговорим.
- Тя от къде се появи?!

:53:41
Какво става? Какво стана по дяволите?
-Казах ти че тук има още една жена.

:53:44
Ама какво...
- Искам да обсъдим някои доста интересни въпроси.

:53:49
Коя е тази жена?
- В апартамента ви намерих...

:53:53
...едно безспорно доказателство.
:53:56
Доказателство?
- Чий почерк е това, г-н Марковски?

:53:59
Извинете ме, г-н Силвър...
- Това е глупаво. Да си вървим.


Преглед.
следващата.