Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:11:12
Liso!
:11:29
Moje žena Lisa.
To je John Creasy.

:11:38
- Jste Amerièan.
- Stejnì jako vy.

:11:42
Všechno je tady.
:11:48
- Dal byste si nìco k pití?
- Ano, Danielse s vodou.

:11:53
- Dìlal jste to už nìkdy?
- Ne, paní.

:11:56
Má zkušenosti v pøíbuzných oborech.
:12:02
Máte rodinu, pane Creasy?
:12:06
Pito!
:12:12
- Ano, mami?
- Miláèku, to je pan Creasy.

:12:19
Anglicky, holèièko.
Ukaž panu Creasymu jeho pokoj.

:12:24
Tudy, pane Creasy.
:12:36
Dìkuji.
:12:45
Tak najednou?
:12:47
Líbí se mi, že je Amerièan.
:12:52
Tak to jsem rád.
Jsi si jistá?

:12:59
Dìkuju ti.

náhled.
hledat.