Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:12:02
Máte rodinu, pane Creasy?
:12:06
Pito!
:12:12
- Ano, mami?
- Miláèku, to je pan Creasy.

:12:19
Anglicky, holèièko.
Ukaž panu Creasymu jeho pokoj.

:12:24
Tudy, pane Creasy.
:12:36
Dìkuji.
:12:45
Tak najednou?
:12:47
Líbí se mi, že je Amerièan.
:12:52
Tak to jsem rád.
Jsi si jistá?

:12:59
Dìkuju ti.
:13:04
Hned se mi ulevilo.
:13:11
To je Bruno, zahradník.
To je Maria, kuchaøka.

:13:20
Pøed dvìma týdny jsme pokoj upravili.
Teï je hezèí.

:13:27
Máte tu televizi a CD vìž.
Jakou máte rád hudbu?

:13:31
- Nevím.
- Nevíte?

:13:34
Nevím.
:13:37
Tohle je Pták.
Emilio ho tu zapomnìl.

:13:43
Emilio byl mùj poslední strážce.
:13:47
Chránil jste pøedtím
hodnì dìtí, pane Creasy?

:13:51
Mùžeš mi øíkatjen Creasy.
Ne, jsi první.

:13:57
Ahoj, Creasy.

náhled.
hledat.