Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:20:04
Musíte se o Pitu starat.
Není dobøe, aby chodila pozdì.

:20:08
Promiòte.
Musím se nauèit cestu. Už se to nestane.

:20:12
Nic ve zlém, ale je mi líto,
že vaše povolání vùbec je.

:20:16
Mnì taky, Madre.
:20:19
Vidíte vùbec nìkdy ruku Boží v tom,
co dìláte?

:20:24
Ne. Už dlouho ne.
:20:26
V Bibli stojí: "Nedej se pøemoci zlem..."
:20:29
"Ale pøemáhej zlo dobrem."
:20:33
List Øímanùm, kapitola 12, verš 21.
:20:39
Jájsem zbloudilá ovce.
:21:43
- Chodil jsi rád do školy, Creasy?
- Už se nepamatuju.

:21:48
- Nepamatuješ se?
- Ne, nepamatuju.

:21:52
- Nechodil jsem tam rád.
- Jak to?

:21:55
Byla to jiná škola, než mᚠty.
Nebyla tam žádná sestra Anna.


náhled.
hledat.