Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:21:43
- Chodil jsi rád do školy, Creasy?
- Už se nepamatuju.

:21:48
- Nepamatuješ se?
- Ne, nepamatuju.

:21:52
- Nechodil jsem tam rád.
- Jak to?

:21:55
Byla to jiná škola, než mᚠty.
Nebyla tam žádná sestra Anna.

:22:02
Byl jsi nešastný?
:22:07
Být nešastnýje duševní rozpoložení.
Opravdu už nevím.

:22:19
Co se ti stalo s rukou?
:22:22
- To je vrozená vada.
- Není.

:22:24
Pøestaò se už vyptávat.
:22:28
- Já se nevyptávám.
- Mìl jsem ten dojem.

:22:36
Hele, jsem tu od toho,
abych tì chránil.

:22:39
Mám ti dìlat tìlesného strážce.
Podívej se na mì.

:22:43
Nejsem tu od toho,
abych se s tebou kamarádil. Žádné vyptávání.

:22:51
- Slyšíš mì?
- Ano.

:22:55
- Nebreè.
- Já nebreèím.

:22:59
Tak ani nezaèínej.

náhled.
hledat.