Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:22:02
Byl jsi nešastný?
:22:07
Být nešastnýje duševní rozpoložení.
Opravdu už nevím.

:22:19
Co se ti stalo s rukou?
:22:22
- To je vrozená vada.
- Není.

:22:24
Pøestaò se už vyptávat.
:22:28
- Já se nevyptávám.
- Mìl jsem ten dojem.

:22:36
Hele, jsem tu od toho,
abych tì chránil.

:22:39
Mám ti dìlat tìlesného strážce.
Podívej se na mì.

:22:43
Nejsem tu od toho,
abych se s tebou kamarádil. Žádné vyptávání.

:22:51
- Slyšíš mì?
- Ano.

:22:55
- Nebreè.
- Já nebreèím.

:22:59
Tak ani nezaèínej.
:23:01
Je to prostì práce, rozumíš?
Abych ji mohl dìlat...

:23:07
Poèkej.
:23:55
Dále.

náhled.
hledat.