Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:54:01
Postaráme se o to sami.
:54:05
Seòore Ramosi,
pøi únosu vaší dcery byli zabiti dva policisté.

:54:12
Mám písemný rozkaz
:54:14
z Ministerstva vnitra,
:54:17
který nám dovoluje
:54:19
zúèastnit se akce "neoficiálnì".
:54:22
Mùžete si promluvit s generálním
prokurátorem Diazem, na mùj úèet.

:54:29
Dobøe.
:54:31
Únosci vám øeknou,
abyste peníze pøedal sám.

:54:35
Por favor, nedìlejte to.
:54:37
Nebo se octnete v pravém mexickém pekle.
Nebudou mariachi, nebude tequila

:54:43
a nebude Pita.
:55:23
Creasy?
:55:29
Byl jsem rád, když jsem slyšel,
že je to tahle nemocnice.

:55:33
Hned vedle je cukrárna Delgado.
:55:37
Nejlepší v celém Mexiku.
:55:41
Miguel Manzano.
Øeditel mexického úøadu pro vyšetøování.

:55:45
A bývalý øeditel Interpolu v Øímì.
:55:51
- A kdo jste vy?
- Jeho pøítel. Rayburn.


náhled.
hledat.