Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:09:02
Rád jsem vás poznal.
1:09:05
A si vᚠøidiè pøíštì drží odstup.
1:09:30
- Do veèeøe budeš ve Státech.
- Napøed potøebuju pomoc.

1:09:34
Takhle do zítøka vykrvácíš.
1:09:37
- Pomùžeš, nebo ne?
- Ano. Ale já už nezabíjím. To jsem ti øekl.

1:09:43
- Dobøe.
- Se vším ostatním mùžeš poèítat.

1:09:51
- Vyhlašuješ válku.
- Pøesnì tak. Pomùžeš mi?

1:09:58
- Jo.
- Dobøe.


náhled.
hledat.