Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:11:28
1. LEDNA
1:11:41
Dnes byl tìlocvik se sleènou Pepou. Fuj!
1:11:49
Doufám, že mì mᚠrád, Creasy!
Jsi mùj medvídek.

1:11:52
Mám tì ráda, medvídku Creasíèku!
1:12:06
Co tu dìláte?
1:12:16
Pøišel jsem si pro vìci.
1:12:18
Nemohl jsem najít Bibli.
Myslel jsem, že bude tady.

1:12:22
Pùjèilajsem si ji.
1:12:27
Je to šílené, viïte?
1:12:29
Jeden týden si vybíráme, do kterého
noèního klubu vyrazíme, a další ètu Bibli.

1:12:36
To je jen dobøe.
Nechte si ji.

1:12:43
Poøád si øíkám, kdybychom...
1:12:50
Je to jako...
1:12:54
Celý život jsem myslela jen na to,
co mùžu získat pro sebe.


náhled.
hledat.