Good Night, and Good Luck.
prev.
play.
mark.
next.

:28:00
Dar tu eºti un moderat.
:28:04
Ne mai vedem.
:28:21
Hei, Joe! Ce-i toatã porcãria ãia
despre Radulovich pe care ai spus-o?

:28:24
Nu pot vorbi cu tine acum. Trebuie sã
duc filmul ãsta înapoi la New York.

:28:26
Ce-ai zice dacã þi-aº spune cã...
:28:28
...Murrow a fost pe statele de
platã ale sovieticilor în 1935?

:28:32
- Charlie, vrei sã...
- Sigur. O s-o montez afarã.

:28:37
McCarthy se va duce la
Eisenhower la cinã?

:28:39
Habar n-am. Nu ºtiu ce
are de gînd senatorul!

:28:41
Serios?
:28:46
N-ai vãzut nici un film cu spioni?
Nu-mi dai aºa un dosar secret!

:28:50
Ar fi trebuit sã mi-l strecori în geantã!
:28:52
N-am ºtiut cui sã dau aceastã
informaþie, lui Paley sau lui Murrow.

:28:55
Dupã cum îþi imaginezi,
Fred ºi cu mine nu prea

:28:57
sîntem prieteni. N-am
intenþionat vreun joc de cuvinte.

:28:59
N-am intenþionat s-o spun aºa.
:29:04
- Ce ai, Donald?
- Pe scurt?

:29:06
Murrows era simpatizant
comunist încã din 1930.

:29:09
Membru al Internaþionalei Muncitorilor,
i-au sponsorizat o cãlãtorie la Moscova...

:29:12
...ºi pe statele de platã
sovietice din 1935. E totul acolo.

:29:15
Vrei sã ºtii de ce asta nu e posibil?
:29:17
De ce îl "scapi" pe ãsta, Donald?
:29:19
Pentru ca toþi din þara asta...
:29:21
...ºtiu cã Ed Murrow e un
american loial, cã e patriot.

:29:25
ªtii cã nu este în
dicþionar cuvîntul "naiv"?

:29:28
- Poþi sã-i dai asta?
- Mi-ar plãcea! Am copii.

:29:34
Cred cã mergeþi prea departe.
:29:36
Pãi dacã merge ca o
raþã, vorbeºte ca o raþã.

:29:45
Da, d-le Paley.
:29:47
Imediat.
Da, d-le.

:29:50
Nu, n-a sunat.
:29:53
Da, d-le, al doilea telefon.
Dacã sînteþi în ºedinþã, pot sã...?

:29:58
Da, d-le.
Desigur, d-le.


prev.
next.