Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:19:00
Senin hislerin olmamasý gerek.
:19:06
Sana iþte en iyisi olduðun
için para veriyorum.

:19:10
Neden hislerin bu iliþkiyi
karýþtýrmasýna izin verdin?

:19:15
Beni dinle
:19:18
Acil bir durum bu.
:19:22
Bu hisleri bir kenara býrak.
:19:27
Görevi bitirene kadar.
Ben de memnun olayým.

:19:32
Bunu yapabilir misin benim için?
:19:34
Emin deðilim.
:19:36
Çok memnun olacaðým ama.
:19:53
Bir þey var uzmanlar hakkýnda öðrendiðim.
:19:57
Onlar uzman ve hepsinin caný cehenneme.
:20:00
Eðer bir kural varsa bükebilirsin.
:20:03
Kanunsa çiðnenebilir.
:20:06
Bundan sonra, bütün kurallarý çiðniyorum.
:20:10
Çünkü çaresiz adamlar...
çaresiz günler içinde.

:20:15
Nakit en kralý deðil mi?
:20:18
Yeni banknotlar. Bu þehirde çok yok.
:20:31
Yeni banknotu seviyorum.
Umudu temsil ediyor.

:20:39
Çok güzel kokuyor.
:20:42
Ýþler þöyle.
:20:45
Al bakalým.
:20:48
Biz... ve ben bu gereksiz ve
dramatik olay için üzgünüz.

:20:55
Ýnsanlar aynen senin
gibi ondan nefret ediyor.

:20:59
Woolmart gibi.

Önceki.
sonraki.