Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:26:05
Bu motelde müþteriler mi var?
:26:09
Evdeymiþsin gibi takýl.
:26:14
Bizden haber alacaksýn.
:26:21
Göremiyoruz.
Ne diyorsun?

:26:23
Bir saattir buradayým.
:26:27
Kimse görmemiþ.
:26:58
Merhaba...
:26:59
Bay Macha ben el sýkýþmam.
:27:02
Gelin yürüyelim.
:27:08
Anlýyorum ki bizim için iþ yapacaksýnýz.
:27:12
Biraz konuþsak iyi olur.
:27:14
Aldýðýnýz iþin ne olduðunu anlayýn.
:27:17
Evet evet anlýyorum.
:27:24
Size inanýyoruz.
:27:29
Bazý sorunlarýnýz varmýþ galiba.
:27:32
Hayýr hayýr...
:27:35
Halk tarafýndan duyulmayý
sevmeyiz bay Macha

:27:36
Ben de sevmem. Sizi
hayal kýrýklýðýna uðratmam.


Önceki.
sonraki.