Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:29:10
Ýþte paran. Þimdi ne olacak?
Otur biraz.

:29:24
Ne kadar zaman ve kimle
yaptýn bilmemiz gerek.

:29:27
Neden?
Neden mi?

:29:30
Biz soruyoruz sorularý.
:29:40
Ýçerde iki seçim var.
:29:42
Ya gideceksin, ya 7 yýl yalnýzsýn.
:29:47
Ben yalnýz kalmayý seçtim.
:29:57
Günde 20 saat,
:30:00
Ýki rakiple kaldým.
:30:02
Benim hatýrlayamayacaðýmdan
uzun süredir ordaydýlar.

:30:04
Biri satranç ustasý diðer, hile ustasý.
:30:08
Birbirimizi hiç görmedik ama...
:30:10
Birbirimiz hakkýnda çok þey öðrendik.
:30:13
Araba sürerlerdi.
:30:24
O zaman satrancý öðrendim.
:30:31
Teoretik astral fizik kurallarýný öðrendim.
:30:34
Kuantum mekaniðinin matematiðini.
:30:37
Ve de hile için kullandým.
:30:41
Hücreler arasý gidip geliyordu kitaplar.
:30:45
Ve de kombinasyon.
:30:49
Bu çocuklar diðerinin yerleri için oynuyordu.
:30:58
Düþünüyorlardý. Hem de çok.

Önceki.
sonraki.