Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:35:00
Köpeði al.
:35:02
Köpeði almýyorum.
:35:05
O zaman TV'yi al.
Ne?

:35:07
Gel o zaman buraya.
:35:08
Gece nasýl uyuyorsun?
:35:12
Nasýl gitti?
:35:14
Adama sor.
:35:18
Neyse kalsýn.
:35:30
Zaman geldi. Gidelim.
:35:41
Bay Green. Bakýn.
:35:45
Yaþlý kadýn oldu mu?
:35:48
Horowitz'den bir þey alabildin mi?
:35:49
Hayýr.
Neden?

:35:53
Çünkü yok dedi.
:35:54
Bak...
:35:56
O öder ya da sen.
:35:58
Ben öderdim.
Zekilik taslama.

:36:02
Bak adamým.
:36:05
Seni kapýya gönderdiðimde yap iþi adamým.
:36:11
Hadi arabayý al.
:36:15
Bu da ne?
:36:18
Güvenlik nerde?
:36:25
Sýký tutunun bay Green.
:36:33
Girilmesi imkansýz demiþti.
:36:37
Zaman doldu gidelim.
:36:39
Hareket etmeyecekti deðil mi Paul?
:36:45
Neden aldý ki biri?
:36:47
O kasayý kullanmýyoruz bile deðil mi Paul?
:36:55
Þah mat.
:36:58
Nasýl yaptýn bunu ya?

Önceki.
sonraki.