Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:36:02
Bak adamým.
:36:05
Seni kapýya gönderdiðimde yap iþi adamým.
:36:11
Hadi arabayý al.
:36:15
Bu da ne?
:36:18
Güvenlik nerde?
:36:25
Sýký tutunun bay Green.
:36:33
Girilmesi imkansýz demiþti.
:36:37
Zaman doldu gidelim.
:36:39
Hareket etmeyecekti deðil mi Paul?
:36:45
Neden aldý ki biri?
:36:47
O kasayý kullanmýyoruz bile deðil mi Paul?
:36:55
Þah mat.
:36:58
Nasýl yaptýn bunu ya?
:37:01
Paul?
:37:04
Biraz kullandýk.
:37:07
Dün gelen mal vardý.
:37:14
Hayýr Paul. Yanýlýyorsun.
:37:19
Bir daha dene.
:37:27
Aptal lanet olasý.
:37:35
Benim olayým.
:37:37
Bitti olayýmýz.
:37:39
Lanet olasý tecavüz etseydin bari.
:37:42
Çaðýr birliði.
:37:44
Kemik kýrýn, incitin birilerini.
:37:46
Cevap istiyorum. Halledin bunu.
:37:55
Durumu düzeltmeni istiyorum. Anladýn mý?

Önceki.
sonraki.