Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:37:01
Paul?
:37:04
Biraz kullandýk.
:37:07
Dün gelen mal vardý.
:37:14
Hayýr Paul. Yanýlýyorsun.
:37:19
Bir daha dene.
:37:27
Aptal lanet olasý.
:37:35
Benim olayým.
:37:37
Bitti olayýmýz.
:37:39
Lanet olasý tecavüz etseydin bari.
:37:42
Çaðýr birliði.
:37:44
Kemik kýrýn, incitin birilerini.
:37:46
Cevap istiyorum. Halledin bunu.
:37:55
Durumu düzeltmeni istiyorum. Anladýn mý?
:38:00
Hallederim ben
:38:02
Anladýn mý dedim?
Evet.

:38:05
Anlasan iyi olur.
:38:11
Daha fazla güç topla.
Neye mal olursa olsun.

:38:15
Tek bir adam var.
Kim?

:38:19
Lord John.
:38:27
Olmaz.
:38:29
Rekabeti kýzdýrmayacaðým.
:38:32
Pazarýn iki katý.
:38:36
Ýþ yapmaya gelmiþsin bize
:38:37
Ve paran yok mu?
:38:39
Zamanýmý harcama.
:38:42
Defolsun gitsin ofisimden
:38:45
Rotasýný oðlan barýna yönlendirsin.
:38:50
Demek öyle bay Paul.

Önceki.
sonraki.