Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:38:00
Hallederim ben
:38:02
Anladýn mý dedim?
Evet.

:38:05
Anlasan iyi olur.
:38:11
Daha fazla güç topla.
Neye mal olursa olsun.

:38:15
Tek bir adam var.
Kim?

:38:19
Lord John.
:38:27
Olmaz.
:38:29
Rekabeti kýzdýrmayacaðým.
:38:32
Pazarýn iki katý.
:38:36
Ýþ yapmaya gelmiþsin bize
:38:37
Ve paran yok mu?
:38:39
Zamanýmý harcama.
:38:42
Defolsun gitsin ofisimden
:38:45
Rotasýný oðlan barýna yönlendirsin.
:38:50
Demek öyle bay Paul.
:39:01
Konuþmam gerek.
:39:05
Konuþmak ha.
:39:07
Konuþmaya vaktim mi var?
:39:08
Git adama yaþlýlarý becermesini söyle.
:39:13
Konuþmak istiyorsan
:39:14
Sana o lanet ayakkabýlarý yapanla konuþ.
:39:17
Ben meþgulüm.
:39:24
Ne konuþmak istiyorsun?
:39:31
Tamam anladým.
:39:32
Ne?
:39:35
Asya'lý olacak. Al dedim ya.
:39:43
Zincirli gibiyim. Kara büyü olayý.
:39:51
Bu plastik gangster falan deðil adamým.
:39:54
Gold ikinci þans vermez Paul.
:39:57
Girmek ve ödül istiyorum.

Önceki.
sonraki.