Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:39:01
Konuþmam gerek.
:39:05
Konuþmak ha.
:39:07
Konuþmaya vaktim mi var?
:39:08
Git adama yaþlýlarý becermesini söyle.
:39:13
Konuþmak istiyorsan
:39:14
Sana o lanet ayakkabýlarý yapanla konuþ.
:39:17
Ben meþgulüm.
:39:24
Ne konuþmak istiyorsun?
:39:31
Tamam anladým.
:39:32
Ne?
:39:35
Asya'lý olacak. Al dedim ya.
:39:43
Zincirli gibiyim. Kara büyü olayý.
:39:51
Bu plastik gangster falan deðil adamým.
:39:54
Gold ikinci þans vermez Paul.
:39:57
Girmek ve ödül istiyorum.
:40:01
Anladýn mý?
:40:11
Paul
:40:13
Anlaþmayý yaptýðýnda.
Lanet olasý aç gözlüyü besle.

:40:27
Parayý kabul ettiler.
:40:29
Evet
:40:35
Tamam
:40:37
Çaresiz olmalýlar.
:40:39
Deðiþimi hazýrla, Dan.
:40:41
Skinny Pete'e ver iþi.
:40:44
Skinny Pete.
:40:46
Yeterli silah alsýn yanýna.
:40:48
Lanet olasýcýlarý sustursun.
:40:53
Bir þey daha.
:40:57
O itlere güvenme.
:40:59
Seni güldürürlerse,

Önceki.
sonraki.