Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:40:01
Anladýn mý?
:40:11
Paul
:40:13
Anlaþmayý yaptýðýnda.
Lanet olasý aç gözlüyü besle.

:40:27
Parayý kabul ettiler.
:40:29
Evet
:40:35
Tamam
:40:37
Çaresiz olmalýlar.
:40:39
Deðiþimi hazýrla, Dan.
:40:41
Skinny Pete'e ver iþi.
:40:44
Skinny Pete.
:40:46
Yeterli silah alsýn yanýna.
:40:48
Lanet olasýcýlarý sustursun.
:40:53
Bir þey daha.
:40:57
O itlere güvenme.
:40:59
Seni güldürürlerse,
:41:00
Oradaki altýný mühürlemek içindir sadece.
:41:14
Biri sorarsa... dili bilmiyorsun.
:41:26
Senden sonra Bay Green
:41:29
Merdivenlerden gidiyorum
:41:31
Sorun ne Bay Green?
:41:33
Asansörleri sevmiyorum.
:41:34
Neden korkuyorsun.
:41:35
Lanet
:41:36
Sevmiyorum dedim ya.
:41:38
Zorlan. Giriyorsun çünkü.
:41:42
O gece daha sonra
:41:45
Herþey?
:41:50
Herþey mi?
:41:56
Daha fazla mý istiyor?
:41:58
Fazlasýný veririm.
:41:59
Yapacak gibi deðil yani.

Önceki.
sonraki.