Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:41:00
Oradaki altýný mühürlemek içindir sadece.
:41:14
Biri sorarsa... dili bilmiyorsun.
:41:26
Senden sonra Bay Green
:41:29
Merdivenlerden gidiyorum
:41:31
Sorun ne Bay Green?
:41:33
Asansörleri sevmiyorum.
:41:34
Neden korkuyorsun.
:41:35
Lanet
:41:36
Sevmiyorum dedim ya.
:41:38
Zorlan. Giriyorsun çünkü.
:41:42
O gece daha sonra
:41:45
Herþey?
:41:50
Herþey mi?
:41:56
Daha fazla mý istiyor?
:41:58
Fazlasýný veririm.
:41:59
Yapacak gibi deðil yani.
:42:02
O kadar uzak deðil ya.
:42:06
Macha bize tuzak kurdu.
:42:07
Ve sen de uyudun mu?
:42:09
Neden bunun olacaðýný göremedin, þiþko?
:42:12
Merdivenlerden gitmeliydik.
:42:15
Ona geri vermeliyiz
ama. Tetiði çekmeyelim.

:42:19
Kes sesini!
:42:21
Biz de yapabilirdik deðil mi?
:42:24
Þimdi deðil.
:42:26
Kal burada diyorum sana!
:42:27
Lor’dan kurtulalým.
:42:29
Sonuçlarý olacaktýr.
:42:34
Sonuçlarýndan korkuyor
gibi görünüyor muyum?

:42:38
Merdivenlerden gidiyorum.
Bir yere gitmiyorsun.

:42:42
Bak bana!
:42:44
Korkuyorum mu sanýyorsun.
:42:46
Kes!
:42:48
Geri geri!
:42:50
Bir kere daha konuþma sakýn!
:42:52
Lanet kafaný uçururum.
:42:54
Lanet olasý sonuçlar!
:42:56
Lanet olasý hepsi!
:42:59
Hepsine lanet olsun!

Önceki.
sonraki.