Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:43:02
Korkmuyor muyum?
Hayýr.

:43:02
Anlýyor musun beni?
:43:10
Neler oluyor?
:43:15
buradayýz.
:43:17
Ordalar.
:43:18
Ne kadar?
6 adam.

:43:20
Yan odadayýz.
:43:22
Yan odada anlaþma yapacaðýz.
:43:26
Bizde...
:43:28
10 dakika var.
:43:30
10 dakika
:43:31
O sarý itlere güvenme sakýn.
:43:33
Kimseye güvenmem ben.
:44:41
Lou?
:44:43
Konuþ benimle.
:44:59
Sonuçlar!

Önceki.
sonraki.