Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:44:41
Lou?
:44:43
Konuþ benimle.
:44:59
Sonuçlar!
:45:03
Lanet olasý kýçým!
:45:52
Saatimi bile çalmýþlar.
:45:54
Merak etme cenazen için
yeni bir tane alacaðým sana.


Önceki.
sonraki.