Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:45:03
Lanet olasý kýçým!
:45:52
Saatimi bile çalmýþlar.
:45:54
Merak etme cenazen için
yeni bir tane alacaðým sana.

:46:30
Bu büyük bir sorun olacak.
:46:33
Sorun diye bir þey yoktur Bay Green.
:46:37
Sadece belli durumlar vardýr.
:46:40
Uyanýn lanet olasýcalar.
:46:43
Uyanýn toz gitmiþ.
:46:44
Üzgünüm büyük kardeþ.

Önceki.
sonraki.