Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:46:30
Bu büyük bir sorun olacak.
:46:33
Sorun diye bir þey yoktur Bay Green.
:46:37
Sadece belli durumlar vardýr.
:46:40
Uyanýn lanet olasýcalar.
:46:43
Uyanýn toz gitmiþ.
:46:44
Üzgünüm büyük kardeþ.
:47:03
Uyanýn Bay Green.
:47:10
Þah mat
:47:14
Nasýl?
:47:16
Ne nasýl?
:47:18
Seni hayatta býraktýk, bana anlatabilirsin.
:47:21
Nasýl kazanmaya devam edebiliyorsun?
:47:22
Çok basit.
:47:24
Sen zor iþi yapýyorsun.
:47:26
Ben sadece tamamlýyorum.
:47:31
Benim için sanat sana parçalar beslemek.
:47:34
O parçalarý aldýðýna seni inandýrmak.
:47:38
Sonunda kendi oyunum oluyor.
:47:41
Her hilede bir rakip vardýr ve bir kurban.
:47:45
Kontrol ondaymýþ gibi hissettikçe.
:47:48
Aslýnda daha az kontrolü olur.
:47:51
Sonunda yenilir.
:47:56
Demek... formülün var.
:47:59
Formülün derinliði sonsuz
ve uygulamalarý çok fazla.


Önceki.
sonraki.