Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:48:02
Ama aslýnda basit.
:48:04
Ve tutarlý.
:48:06
Herhangi bir bahis ya
da oyunun birinci kuralý.

:48:09
Zeki olmanýn tek yolu daha
zeki bir rakiple oynamak.

:48:11
Ýkinci kural
:48:12
Oyun daha sofistike olunca.
:48:15
Rakip de daha sofistike olur.
:48:18
Rakip çok iyiyse.
:48:20
Kurbaný kontrol altýna al.
:48:25
Çevreyi düþün ve kontrol etmek kolaylaþsýn.
:48:29
Zayýflýklarýný bul.
:48:31
Ve istediklerini onlara sun.
:48:37
Þah
:48:38
Rakip, kurbanýnýn dikkatini daðýtýr
:48:41
yanlýþ varsayýmlarla.
:48:48
Þah
:48:52
Yýlan kelimesi geldi aklýma.
:48:53
Öyle.
:48:56
Bir yýlanla oynadýkça zekileþirsin.
:48:59
hile daha büyük olunca,
ve daha eski olunca.

:49:02
Çekmesi daha kolay olur.
:49:04
Ýki kural var.
:49:07
O kadar eski olamaz ve
o kadar da büyük olamaz.

:49:09
O kadar çok insan kanmaz.
:49:14
Sonunda, rakip, sorulanla yüz yüze gelince.
:49:19
Kurbanýn yatýrýmý ve istihbaratý
sorgulanýyor demektir.

:49:24
Kimse bunu kabul edemez.
:49:27
Kendileri bile.
:49:33
Þah mat
:49:35
Senle bir daha oynamýyorum.
:49:37
Hep iyi bir rakip bulacaksýn.
:49:39
En son baktýðýn yerde.
:49:43
Sende bir palyaçonun
cebindekinden fazla hile var.

:49:46
Deðil mi Bay Green?
:49:59
Tamam mý?

Önceki.
sonraki.