Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:49:02
Çekmesi daha kolay olur.
:49:04
Ýki kural var.
:49:07
O kadar eski olamaz ve
o kadar da büyük olamaz.

:49:09
O kadar çok insan kanmaz.
:49:14
Sonunda, rakip, sorulanla yüz yüze gelince.
:49:19
Kurbanýn yatýrýmý ve istihbaratý
sorgulanýyor demektir.

:49:24
Kimse bunu kabul edemez.
:49:27
Kendileri bile.
:49:33
Þah mat
:49:35
Senle bir daha oynamýyorum.
:49:37
Hep iyi bir rakip bulacaksýn.
:49:39
En son baktýðýn yerde.
:49:43
Sende bir palyaçonun
cebindekinden fazla hile var.

:49:46
Deðil mi Bay Green?
:49:59
Tamam mý?
:50:11
Ýki dakika.
:50:17
Ýyi misin?
:50:18
Olabildiðince çabuk çýk Jack
:50:21
Birini konuþturmak için çok derini kazdým.
:50:23
Son kaynaktý.
:50:26
Son kaynak...
:50:27
Hiç bir köpekbalýðýnýn girmeyeceði yer.
:50:29
Senin sesin... girecek.
:50:32
Her adýmý attým ama dokunmadý.
Gold?

:50:36
Evet...
:50:37
Esas Gold
:50:41
Bay belirsiz
:50:45
Bay gizem
:50:49
Çýk oradan.
:50:52
Çýk oradan Jake
:50:54
Kime Gold'u huzursuz edip yaþayamaz.
:50:58
Arkadaþýz diye söylüyorum.

Önceki.
sonraki.