Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:52:05
Plan deðiþikliði.
:52:08
Neler geldiðini gör.
:52:10
Bay Green'e ver.
:52:17
Bay Green
:52:19
Vurun benim için.
:52:23
Þu aptalý deðil.
:52:25
Sadece arkadakini
:52:28
Ben vurmam.
:52:31
Bazen ufak bir ses, bir
numarayý düþünmeni söyler.

:52:34
Söyledim sana Avi.
:52:36
Ne olursa olacak.
:52:41
Bak sadece sýkacaksýn. Diþ macunu gibi.
:52:47
Lanet olasý.
:52:49
Önündekini göremiyorsun.
:52:52
Soðuk ol.
:52:56
Bize hala güvenmiyor musun?
:52:59
Vurmalýsýn. Borç ödenmeli.
:53:04
Bazen dinlemek en iyisidir.
:53:08
Kaldýr kýçýný Fred.
:53:12
Hadi.
:53:17
Bunu yapamazsýn Jake.
:53:18
Neden durdurmuyorsun onu Avi.
:53:20
Ne biliyorsun sen?
:53:21
Lanet olasýný vur hemen.
:53:27
Bir adým daha Avi.
:53:30
Diþ macunu gibi sýkarým.
:53:35
Ne yaptýðýnýn farkýnda mýsýn Bay Green?
:53:37
Dur Jack
:53:39
Plan bu deðil.
:53:41
Bunun mutlu sonu yok.
:53:44
Bir adým daha Avi.
:53:58
Uyan Bay Green.

Önceki.
sonraki.