Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:53:04
Bazen dinlemek en iyisidir.
:53:08
Kaldýr kýçýný Fred.
:53:12
Hadi.
:53:17
Bunu yapamazsýn Jake.
:53:18
Neden durdurmuyorsun onu Avi.
:53:20
Ne biliyorsun sen?
:53:21
Lanet olasýný vur hemen.
:53:27
Bir adým daha Avi.
:53:30
Diþ macunu gibi sýkarým.
:53:35
Ne yaptýðýnýn farkýnda mýsýn Bay Green?
:53:37
Dur Jack
:53:39
Plan bu deðil.
:53:41
Bunun mutlu sonu yok.
:53:44
Bir adým daha Avi.
:53:58
Uyan Bay Green.
:54:36
Evet?
Tebrikler bay Green

:54:39
3. gün geçti.
:54:41
Sanýrým Check Up zamaný geldi.
:54:50
Kötü adamlar mý yaptý?
Kötü adam diye bir þey yok Rachel.

:54:53
Evet var, arkamýzdan bakýyorlar.
:54:57
Koca kýz iþte.

Önceki.
sonraki.