Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:54:36
Evet?
Tebrikler bay Green

:54:39
3. gün geçti.
:54:41
Sanýrým Check Up zamaný geldi.
:54:50
Kötü adamlar mý yaptý?
Kötü adam diye bir þey yok Rachel.

:54:53
Evet var, arkamýzdan bakýyorlar.
:54:57
Koca kýz iþte.
:55:00
Git amcana soðuk bir þeyler getir.
:55:11
Battý her þey deðil mi?
:55:13
Ýþler kendi kendine çözülür.
:55:16
O iyi mi?
:55:18
Onun için endiþelenme, kendine bak sadece.
:55:24
Bay Green... nasýl anlatacaðýmý bilmiyorum.
:55:27
Ýlk sonuçlar yanlýþ olmalý.
:55:35
Bu hata için çok özür dilerim.

Önceki.
sonraki.