Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:58:01
Devam et.
:58:02
Kardeþi için çalýþýyorum.
:58:04
Evet
:58:05
Bir kaç fýrsatçý.
:58:06
Kardeþini arýyor.
:58:10
Tamam özür olmasýn.
Yeteri kadar adam topla.

:58:19
Zamaný gelmiþti.
:58:25
Ýþte bu.
:58:27
Sýkýlmaya baþladým ama.
:58:31
Yüzsenize.
:58:32
Komik oldu.
:58:37
10 saniye rekorumuz
var. Gel katýl da geç bizi.

:58:44
Üst katta kozlarýmýzý paylaþalým.
Ben olsam yapmazdým.

:58:49
Neden Avi?
:58:51
Biz niye yukarda kadeh
kaldýracaðýmýza buradayýz sanýyorsun.

:58:55
Pis þampiyonu mu izleyeceðiz?
:58:59
Ne kadar sürer ki 4 kahve
ve biraz pizza almak?

:59:08
Ýþte böyle.
:59:58
Sen anlat patrona.

Önceki.
sonraki.