Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:14:04
En iyi dostun sanýyorsun onu.
1:14:06
En iyi dostunu koru.
1:14:09
Her anlarýnda.
1:14:11
Onu koruyorsunuz Bay Green.
1:14:17
Ama ne ile?
1:14:19
Bir rakibin saklanacaðý en iyi yer neresi?
1:14:24
Ve senin bakacaðýn en son yer?
1:14:26
Senin acýnýn arkasýna saklanýyor Jake.
1:14:33
Onu acýnla koruyorsun.
1:14:36
Acýyý sar.
1:14:39
Ve bu oyunu kazan.
1:14:44
Ama... biliyorum ki.
1:14:48
Aþaðýlanma ve biraz para
kaybýndan daha kötüsü yoktur.

1:14:49
Eðer seni kontrol eden þeyin
kurallarýný deðiþtirirsen.

1:14:53
Kurallarý da deðiþtirirsin...
1:14:55
...neleri kontrol edebileceðin konusunda.
1:14:58
Ne kadar hazýrlýklýsýn Bay Green?
1:15:24
Gold'un dünyasýnda daha fazla
gücün olduðuna inandýkça.

1:15:28
Gerçek dünyada daha az
gücün olmaya baþlayacak.

1:15:33
Hala hapistesin Jake
1:15:36
Hatta, hiç çýkmadýn.
1:15:39
O zaman Jake kim gerçekte?
1:15:41
Kelimelerde mi var? Cevap
istiyorsunuz size bilmeceler söylüyorlar.

1:15:45
Eðer kurallarý biliyorsan,
dinledikçe ortaya çýkacak.

1:15:49
Bütün hileler onda ve bütün doðru cevaplar.
1:15:53
Sana bunu yapmalarýna izin verme Jake.
1:15:55
Seni kendine karþý çevirmelerine izin verme.

Önceki.
sonraki.