Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:15:24
Gold'un dünyasýnda daha fazla
gücün olduðuna inandýkça.

1:15:28
Gerçek dünyada daha az
gücün olmaya baþlayacak.

1:15:33
Hala hapistesin Jake
1:15:36
Hatta, hiç çýkmadýn.
1:15:39
O zaman Jake kim gerçekte?
1:15:41
Kelimelerde mi var? Cevap
istiyorsunuz size bilmeceler söylüyorlar.

1:15:45
Eðer kurallarý biliyorsan,
dinledikçe ortaya çýkacak.

1:15:49
Bütün hileler onda ve bütün doðru cevaplar.
1:15:53
Sana bunu yapmalarýna izin verme Jake.
1:15:55
Seni kendine karþý çevirmelerine izin verme.
1:16:00
Ýyi olduðu için vermiyorsun.
1:16:02
Onu acýttýðý için veriyorsun.
1:16:12
Savaþtan kaçmak yoktur, sadece
düþmanýnýzýn avantajýna, erteleyebilirsiniz.

1:16:26
Ýþte
1:16:28
O düþman Jake
1:16:29
Ben deðil.
1:16:30
Yalancý düþmanýný, gerçek
düþmanýný yok etmek için kullan.

1:16:34
Dinleme onu Jake.
Silahýn var. Kullansana!

1:16:39
Uyandýrma. Boð onu.
1:16:41
Yastýkla boð.
1:16:44
O da sana yaptý Jake.
1:16:47
Yapamazsan
1:16:48
O zaman özgür bir adam olamayacaksýn.
1:16:50
Kontrol ediliyor olacaksýn.
1:16:54
Kontrol edilen, özgür adam
1:16:56
Jake uyan!

Önceki.
sonraki.