Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:22:10
Hala buradayým Jake!
1:22:13
Bak hala içindeyim.
1:22:16
Bensiz olmayacak.
1:22:20
Hayýr... bak.
1:22:23
Ben senim.
1:22:28
Sen ben deðilsin.
1:22:31
En büyük hilesi...
1:22:35
Senin kendisi olduðuna inandýrmasýydý.
1:22:41
Sen ben deðilsin.
1:22:43
Ben senim!
1:22:45
Sen ben deðilsin.
1:22:47
Hadi hadi!
1:22:51
Lanet olayýn geçti artýk.
1:22:57
Ben senim!
1:23:09
Beni sen kontrol etmiyorsun.
Ben seni kontrol ediyorum.

1:23:44
Evime geldin.
1:23:48
Dolu bir silahla ha.
1:23:50
Benle lanet bir aptalmýþým gibi konuþtun.
1:23:56
Oyunun ne?

Önceki.
sonraki.