Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:23:09
Beni sen kontrol etmiyorsun.
Ben seni kontrol ediyorum.

1:23:44
Evime geldin.
1:23:48
Dolu bir silahla ha.
1:23:50
Benle lanet bir aptalmýþým gibi konuþtun.
1:23:56
Oyunun ne?
1:24:03
Konuþ benimle.
1:24:06
Konuþ benimle... yoksa seni
lanet bir köpek gibi öldürürüm.

1:24:19
Kork benden
1:24:32
Kork benden
1:24:39
Kork benden
1:24:50
Kork benden

Önceki.
sonraki.