Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:24:03
Konuþ benimle.
1:24:06
Konuþ benimle... yoksa seni
lanet bir köpek gibi öldürürüm.

1:24:19
Kork benden
1:24:32
Kork benden
1:24:39
Kork benden
1:24:50
Kork benden
1:25:34
Lord John öldü.
1:25:38
Eðer hayatýna deðer veriyorsan.
1:25:43
Bana nerde olduðunu söyleyeceksin.
1:25:52
Ýþ dünyasýnýn kuralý. Yatýrýmýný koru.

Önceki.
sonraki.