Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:25:34
Lord John öldü.
1:25:38
Eðer hayatýna deðer veriyorsan.
1:25:43
Bana nerde olduðunu söyleyeceksin.
1:25:52
Ýþ dünyasýnýn kuralý. Yatýrýmýný koru.
1:26:11
Her þey yolunda mý?
1:26:14
Güvenliðimi halledince iyi olacaðým Paul.
1:26:18
Ne var gazetede.
1:26:21
Çünkü baþ sayfadasýnýz.
1:26:25
Sormak istemezdim ama neden efendim?
1:26:30
MACHA'NIN BÜYÜK BAÐIÞI.
1:26:34
Evet yaptýn.
1:26:41
Sen yaptýn sansýnlar, nerden bilecekler.
1:26:47
Çocuklar için ev
1:26:52
Çok güzel bu.
1:26:54
Biz yaptýk diyeceðiz.
1:26:58
Ne süpriz.

Önceki.
sonraki.