Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:26:11
Her þey yolunda mý?
1:26:14
Güvenliðimi halledince iyi olacaðým Paul.
1:26:18
Ne var gazetede.
1:26:21
Çünkü baþ sayfadasýnýz.
1:26:25
Sormak istemezdim ama neden efendim?
1:26:30
MACHA'NIN BÜYÜK BAÐIÞI.
1:26:34
Evet yaptýn.
1:26:41
Sen yaptýn sansýnlar, nerden bilecekler.
1:26:47
Çocuklar için ev
1:26:52
Çok güzel bu.
1:26:54
Biz yaptýk diyeceðiz.
1:26:58
Ne süpriz.
1:27:02
Kalbin olmasý.
1:27:08
Haberlerim var Green'le ilgili.
1:27:11
Ne varmýþ?
1:27:14
Kim patron biliyor o.
1:27:16
Bebek gibi af diliyordu.
1:27:17
Affedilmeyi bekliyordu. Utanç vericiydi.
1:27:21
Bay Green lafý duymak
istemiyorum bir süre.

1:27:24
Pek öyle olmayacak
1:27:28
Siz uyurken biz meþguldük.
1:27:31
Lord John'ýnkiler toz nerde biliyorlar.
1:27:34
Mezara götürmüþler.
1:27:37
Green bunun arkasýnda biliyoruz.
1:27:38
O almýþ, Lord John deðil.
1:27:41
Ne?
1:27:42
Bizle oyun oynuyordu
ve sizle de oynuyordu.

1:27:45
Kork benden!
1:27:49
Kalk!
1:27:51
Kork benden!
1:27:53
Ýyi görünmüyor olay.
Kes sesini!

1:27:56
Davullar çalýyor.

Önceki.
sonraki.