Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:28:09
Ne diyorlar?
1:28:12
Sam Gold'un duyduklarýný.
1:28:17
Kork benden.
1:28:20
Bay Green'le ilgili sorunlar var.
1:28:24
Kardeþinin adresi var. Onu sorgulayalým.
1:28:28
Konuþturun. Ne lazýmsa yapýn
1:28:31
Sorun çýkartýrsa canýný yakýn.
1:28:33
Bunu göreceðim gazetede.
1:28:36
Green'i yakalayýn ve tozumu getirin bana.
1:28:39
Hadi!
1:28:58
Birini mi bekliyoruz?
1:29:01
Ben bakarým.
1:29:03
Birini mi bekliyoruz dedim?
1:29:19
Babaný seviyorsan, iyi bir kýz ol
ve þu dolabýn arkasýna saklan.

1:29:25
Þimdi.
1:29:54
Ziller
1:29:59
Neden buradayýz biliyor musun?

Önceki.
sonraki.