Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:29:01
Ben bakarým.
1:29:03
Birini mi bekliyoruz dedim?
1:29:19
Babaný seviyorsan, iyi bir kýz ol
ve þu dolabýn arkasýna saklan.

1:29:25
Þimdi.
1:29:54
Ziller
1:29:59
Neden buradayýz biliyor musun?
1:30:10
Dedim ki
1:30:12
Neden buradayýz biliyor musun?
1:30:16
Bir fikrim var evet.
1:30:21
Bana söyleyecek misin?
1:30:22
Neyi?
1:30:26
Nerde olduðu hakkýnda
en ufak bir bilgim yok.

1:30:35
Sürekli yer deðiþtiriyor.
1:30:37
Yemin ediyorum size.
1:30:38
Nerde bilmiyorum.
1:30:46
Sakin sakin... bitti.
1:30:50
Ýþte böyle daha iyi.

Önceki.
sonraki.