Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:30:10
Dedim ki
1:30:12
Neden buradayýz biliyor musun?
1:30:16
Bir fikrim var evet.
1:30:21
Bana söyleyecek misin?
1:30:22
Neyi?
1:30:26
Nerde olduðu hakkýnda
en ufak bir bilgim yok.

1:30:35
Sürekli yer deðiþtiriyor.
1:30:37
Yemin ediyorum size.
1:30:38
Nerde bilmiyorum.
1:30:46
Sakin sakin... bitti.
1:30:50
Ýþte böyle daha iyi.
1:31:09
Ama hala sana inanmýyorum.
1:31:19
Kimseye güvenemezsin.
1:31:22
Seni yok etmeye çalýþýyorlar.
Kimseye güvenemezsin.

1:31:32
Ýþi bitir.
1:31:39
Geliyor.
1:31:41
Geldiðini görüyorum.
1:31:47
Geliyor.
1:31:49
Sizi görmek isteyen bir bayan var.
1:31:55
Bir þikayeti varmýþ.
1:31:59
Adýný söyleme bana.

Önceki.
sonraki.