Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:43:00
Zorlu
1:43:03
Ýstediðini ver ona.
1:43:06
Bu onu mutlu edecek.
1:43:25
Biliyorum hala ordasýn. Seni hissediyorum.
1:43:30
Duyabiliyorum.
1:43:36
Þimdi düzeltme zamaný.
1:43:39
Sýkýþýk orasý deðil mi?
1:43:42
Þimdi yanlýþ deðilsin.
1:43:45
Savaþ araya giriyor.
1:43:47
Bugün deðil güneþ ýþýðý
1:43:52
Gece açýk ve restaurant kapalý.
1:43:54
Baþka biri var borudan kayacak.
1:44:00
Geldiðini gören biri.
1:44:04
Sen ordayken bilecek.
1:44:11
Kötü adam benim zannediyorsun.
1:44:13
Benim kötü adam olduðumu
düþünüyorsun deðil mi?

1:44:16
Rachel
1:44:18
Gel buraya tatlým.
1:44:25
Evet biliyorum oyununu.
Oyununu görüyorum.

1:44:29
Oyunun benim!
1:44:31
Rachel. Bana bak bebeðim.
1:44:37
Kurallarla oynamýyorsun Bay Green.
1:44:41
Kafamla adi oyunlar oynamaya
çalýþýyorsun. Deðil mi?

1:44:54
Lanet lanet, kes kes
1:44:58
Yerini çok dikkatli seç.

Önceki.
sonraki.