Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:44:00
Geldiðini gören biri.
1:44:04
Sen ordayken bilecek.
1:44:11
Kötü adam benim zannediyorsun.
1:44:13
Benim kötü adam olduðumu
düþünüyorsun deðil mi?

1:44:16
Rachel
1:44:18
Gel buraya tatlým.
1:44:25
Evet biliyorum oyununu.
Oyununu görüyorum.

1:44:29
Oyunun benim!
1:44:31
Rachel. Bana bak bebeðim.
1:44:37
Kurallarla oynamýyorsun Bay Green.
1:44:41
Kafamla adi oyunlar oynamaya
çalýþýyorsun. Deðil mi?

1:44:54
Lanet lanet, kes kes
1:44:58
Yerini çok dikkatli seç.
1:45:01
Beni öldürmesine izin mi vereceðim?
1:45:04
Çok geç. Sen zaten ölü bir adamsýn.
1:45:08
Sam Gold'a baðlýyým
zaten. Bay Kara büyü o.

1:45:15
Bu oyunun oynatan adam.
1:45:17
Gold'u göremeyiz. Kimse görmez.
1:45:20
Kimse görmüyor.
1:45:23
Kendini kontrol et.
1:45:25
Herhangi bir þey kontrol
altýnda mý Bay Macha?
Beni öldürecekler.

1:45:29
Beni öldürecekler. Gururun
nerde? Gururun nerde?

1:45:37
Kendine gel býrak seni öldürsün.
1:45:42
Neden korkmuyor, öylece bakýyor bana.
1:45:48
Ondan haber alacaksýnýz.
1:45:51
Ýyi birini öldüremem.

Önceki.
sonraki.