Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:19:00
Ztrácíš èas
s neuhlazenými lidmi bez penìz.

:19:04
Nenapadlo tì nìkdy,
že nìkomu nezáleží na penìzích?

:19:08
Nebuï hloupá.
Mluvíme vážnì.

:19:11
- Ty chceš manželství bez lásky?
- Já a bez lásky?

:19:16
Pokud žena bude trávit èas
starostmi o peníze, které nemá,

:19:20
jak bude mít èas na lásku?
:19:23
Chci, aby sis našla štìstí
a pøestala si užívat.

:19:28
- Tomu nerozumím.
- Jednou mi podìkuješ.

:19:32
Tenhle je dobrý:
"Henry Spofford III. S komorníkem."

:19:38
Vzpomínám si. Rodina Spoffordù
vlastní prakticky celý stát.

:19:42
A velký.
Myslím, že je to Pensylvánie.

:19:46
Myslím, že bych se
spokojila s Pensylvánií.

:19:49
- Dobrý den, paní Spoffordová.
- Paní Spoffordová s komorníkem.

:19:54
Nebude mít nic, co já nemám.
Uvidíme se.

:19:57
Nezapomeò
na veèírek o pùl šesté.

:20:06
- Celé družstvo?
- Až do her.

:20:10
- Vy jíte v 6 a chodíte spát v 9?
- Ano.

:20:14
Trenér je pøísný.
:20:15
Propánajána, v devìt!
To akorát zaèíná život.

:20:20
Pro nás ne.
:20:30
Jedna, dva, tøi, ètyøi.
Jedna, dva, tøi, ètyøi.


náhled.
hledat.