Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:20:06
- Celé družstvo?
- Až do her.

:20:10
- Vy jíte v 6 a chodíte spát v 9?
- Ano.

:20:14
Trenér je pøísný.
:20:15
Propánajána, v devìt!
To akorát zaèíná život.

:20:20
Pro nás ne.
:20:30
Jedna, dva, tøi, ètyøi.
Jedna, dva, tøi, ètyøi.

:21:02
Zlato, ublížíš si.

náhled.
hledat.