Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:21:02
Zlato, ublížíš si.
:22:50
Dá si nìkdo ètyøhru?
:22:58
Kurt je volný.

náhled.
hledat.