Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:22:50
Dá si nìkdo ètyøhru?
:22:58
Kurt je volný.
:23:05
Na dva vítìzné,
zahraje si nìkdo?

:23:14
Nikdo nechce hrát?

náhled.
hledat.