Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:23:05
Na dva vítìzné,
zahraje si nìkdo?

:23:14
Nikdo nechce hrát?
:24:10
- Øíkal jste 50 dolarù?
- Oui.

:24:12
Velká suma za místo u stolu.
:24:15
Nabídka a poptávka. Všichni
chtìjí sedìt u stolu sleèny Shawové.

:24:21
A cena se neustále zvyšuje.
To je nevyhnutelné. Je regrette.

:24:28
Je regrette je více než vous.
Mimochodem, jmenuji se Malone.

:24:34
Vemte si to,
dokud si to mùžu dovolit.

:24:38
- Bonjour, sleèno.
- Jste vrchní èíšník?

:24:41
- K vašim službám.
- Jsem sleèna Leeová.

:24:44
Ach, sleèna Leeová. Nyní rozumím.
Co pro vás mohu udìlat?

:24:49
Posaïte jistého gentlemana
k mému stolu.

:24:52
V tom vám nemohu posloužit.
:24:56
Zasedací poøádek je dokonèen,
uzavøen.

:24:59
V hotelu v Atlantic City chtìli
všichni muži sedìt u mého stolu.


náhled.
hledat.